Przejdź do treści

TRASA ZASADNICZA+ WĘZŁY

Zdjęcie humusu – 99,00 %
Wykonanie wykopów – 87,00 %
Wybudowanie nasypów – 72,00 %
Wykonanie wymiany gruntów – 99,00 %

DROGI POPRZECZNE

Wykonanie wykopów – 80,00 %
Wybudowanie nasypów – 60,00 %
Wykonanie wymiany gruntów – 99,00 %

DROGI DOJAZDOWE

Wykonanie wykopów – 90,00 %
Wybudowanie nasypów – 60,00 %
Wykonanie wymiany gruntów – 100,00 %