Przejdź do treści

Zaawansowanie rzeczowe

Wymagania ogólne – 41,23 %
Dokumenty Wykonawcy – 82,73 %
Roboty budowlane – 20,49 %