Przejdź do treści

Zaawansowanie rzeczowe

Wymagania ogólne – 49,80 %
Dokumenty Wykonawcy – 82,73 %
Roboty budowlane – 30,00 %
Zaawansowanie rzeczowe całkowite – 33,37 %