Przejdź do treści

Zamawiający

Skarb Państwa:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia
GDDKiA Oddział w Szczecinie
al. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin
gov.pl/web/gddkia
Kierownik projektu:
Grzegorz Knitter

Nadzór inwestorski

Lider konsorcjum

DTŚ S.A.

ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice
Partner konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin

Wykonawca

Stecol Corporation

Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa
Kierownik budowy

Mariusz Kaczmarek

502 608 695

Instytucje zaangażowane w realizację kontraktu